PL
EN
Technologia bezołowiowa Pb-free

Stopy lutownicze bezołowiowe na bazie cyny stosowane są głównie w elektronice, elektrotechnice oraz budownictwie.

Są to najczęściej stopy typu Sn-Ag-Cu, Sn-Cu oraz Sn-Ag o zawartości składników stopowych do kilku %. Stopy te stosuje się najczęściej tam gdzie obecność ołowiu w spoiwie jest niepożądana lub zabroniona.

 

Charakterystyka i zastosowanie

Stopy lutownicze bezołowiowe na bazie cyny stosowane są głównie w elektronice, elektrotechnice oraz budownictwie.

Są to najczęściej stopy typu Sn-Ag-Cu, Sn-Cu oraz Sn-Ag o zawartości składników stopowych do kilku %. Stopy te stosuje się najczęściej tam gdzie obecność ołowiu w spoiwie jest niepożądana lub zabroniona.

Stopy Sn-Ag-Cu, Sn-Cu oraz Sn-Ag stosowane są przede wszystkim do lutowania na fali podzespołów w elektronice. Jest to najczęściej lutowanie precyzyjne obwodów drukowanych.

Specjalną grupę stanowią spoiwa Sn-Zn, specjalistyczne stopy do lutowania cynku lub aluminium oraz szeroko stosowane przy produkcji kondensatorów.

W budownictwie do lutowania instalacji miedzianych używane jest najczęściej spoiwo Sn97Cu3.


 

Skład chemiczny

W poniższej tablicy zamieszczono składy chemiczne [%] podstawowych stopów bezołowiowych zgodne z normą PN-EN 29453 oraz specyfikacjami MBO-Hutmen.

* - Zawartość Ni w stopie wynosi: 0,1 – 0,3 %

 

Własności fizyko-chemiczne

Spoiwa bezołowiowe zapewniają dobrą jakość spoiny. Stopy te charakteryzują się nieco wyższą o około 30C temperaturą topnienia oraz nieco gorszym zwilżaniem lutowanych powierzchni niż stopy Sn-Pb.

Zastosowanie jednak odpowiednich topników znacznie poprawia proces lutowania i jakość spoiny.

Srebro jako pierwiastek stopowy w stopach lutowniczych bezołowiowych zwiększa szybkość zwilżania i poprawia odporność na zmęczenie cieplne.

Dodatek Cu poprawia lutowanie połączeń elektrycznych.

Poniższa tablica zawiera parametry robocze dla podstawowych stopów.

 

 

Postać wyrobów, pakowanie i znakowanie

 

Firma “MBO SOLDER POLSKA” Sp. z o.o. działa na rynku od 2001 roku i jest producentem spoiw lutowniczych i stopów odlewniczych na bazie cyny oraz ołowiu. Firma została utworzona wspólnie ze spółką Metaux Blancs Ouvres z siedzibą w Dijon we Francji oraz Zakładem Produkcji Stopów Metali Białych wrocławskiej firmy Hutmen S.A. 

Druty pełne i druty z topnikiem

Pręty i anody do agregatów lutowniczych

Do lutowania ręcznego i na automatach. 

 

“MBO SOLDER POLSKA” Sp. z o.o.

ul. Grabiszyńska 241

53-234 Wrocław - Polska

e-mail: biuro@mbosolder.pl

|
|
|
|
|
|