PL
EN
Stopy niskotopliwe

Wieloskładnikowe stopy bizmutu, ołowiu i cyny zawierające ponadto dodatki kadmu, antymonu lub miedzi mają niską temperaturę topnienia. Są stosowane na czujniki i automaty przeciwpożarowe, na odlewy precyzyjne, sprzęt medyczny, jako ochrona przeciw promieniowaniu w onkologii i radiologii oraz w przemyśle elektrotechnicznym w budowie mierników i bezpiecznikach prądowych.

 

Ogólna charakterystyka i zastosowanie

 

Wieloskładnikowe stopy bizmutu, ołowiu i cyny zawierające ponadto dodatki kadmu, antymonu lub miedzi mają niską temperaturę topnienia.

Są stosowane na czujniki i automaty przeciwpożarowe, na odlewy precyzyjne, sprzęt medyczny, jako ochrona przeciw promieniowaniu w onkologii i radiologii oraz w przemyśle elektrotechnicznym w budowie mierników i bezpiecznikach prądowych.

 

Skład chemiczny

 

W poniższej tabeli przedstawiono najpopularniejsze stopy niskotopliwe produkowane wg normy PN-91/H-87203.

 

Własności fizyko-chemiczne

 

Przeważająca grupa stopów niskotopliwych to wieloskładnikowe oparte na układzie poczwórnym Bi-Sn-Pb-Cd i różnych jego modyfikacjach.

Szczególna właściwość bizmutu związana z powiększaniem objętości przy krzepnięciu pozwala na kompensowanie skurczu innych składników stopowych. Otrzymywane detale, matryce i modele zapewniają dużą dokładność wymiarową. Można je wytapiać
i stosować powtórnie, lecz mają ograniczoną żywotność. 

 

Temperatury topnienia popularnych stopów podano w tabeli.

 

Postać wyrobów, pakowanie i znakowanie

 

Firma “MBO SOLDER POLSKA” Sp. z o.o. działa na rynku od 2001 roku i jest producentem spoiw lutowniczych i stopów odlewniczych na bazie cyny oraz ołowiu. Firma została utworzona wspólnie ze spółką Metaux Blancs Ouvres z siedzibą w Dijon we Francji oraz Zakładem Produkcji Stopów Metali Białych wrocławskiej firmy Hutmen S.A. 

Druty pełne i druty z topnikiem

Pręty i anody do agregatów lutowniczych

Do lutowania ręcznego i na automatach. 

 

“MBO SOLDER POLSKA” Sp. z o.o.

ul. Grabiszyńska 241

53-234 Wrocław - Polska

e-mail: biuro@mbosolder.pl

|
|
|
|
|
|