PL
EN
ENERGETYKA

Stopy łożyskowe na osnowie cyny

Stopy odlewnicze w postaci gąsek w gatunkach Ł80S, Ł83, Ł89; Ł89L produkowane zgodnie z wymaganiami norm PN-82/H-87111 i PN-ISO 4381/Ak:1997 o charakterystyce jak w tabeli:

Stop łożyskowy

Charakterystyka i główne zastosowanie

Ł83 –

SnSb11Cu6

Dobre właściwości ślizgowe przy średnim obciążeniu i wysokich lub niskich prędkościach liniowych w zakresie hydrodynamicznym. Dobra udarność, wrażliwy na naprężenia zginające, wynikające ze zmiany kierunków obrotów i naciski krawędziowe. Wysoka odporność na ścieranie w przypadku chropowatych czopów (żeliwo szare). Stosowany na łożyska ślizgowe do turbin, sprężarek, maszyn elektrycznych i przekładni.

Ł89 –

SnSb8Cu3

Dobre własności ślizgowe, zdolność dostosowywania się kształtu czopa i wysoka plastyczność, dobra zdolność wchłaniania twardych cząstek. Odpowiedni do wysokich prędkości liniowych w zakresie hydrodynamicznym. Średnia udarność przy niskiej częstotliwości. Niewrażliwy na naprężenia zginające wynikające ze zmiany kierunku obrotów. Stosowanie na silnie obciążone łożyska walcarek, do produkcji tulei zwijanych, na cienkościenne tuleje łożyskowe o grubości ścianki do ok. 3,0 mm i podkładki oporowe.

Ł89L –

SnSb8Cu4Cd

Dobre własności ślizgowe, odpowiedni do wysokich prędkości liniowych w zakresie hydrodynamicznym przy wysokim obciążeniu. Niska wrażliwość na naciski krawędziowe, wysoka udarność przy niskiej częstotliwości. Niewrażliwy na naprężenia zginające, wynikające ze zamiany kierunku obrotów. Dobra zdolność wchłaniania twardych cząstek. Stosowany na łożyska główne i łożyska korbowodów, łożyska wodzików do dużych silników tłokowych i łożyska walcarek.

 

Stopy łożyskowe na osnowie ołowiu

Stopy odlewnicze w postaci gąsek w gatunkach Ł6; Ł16; Ł10; Ł10As; produkowane zgodnie z wymaganiami norm PN-82/H-87111 i PN-ISO 4381/Ak:1997 o charakterystyce jak w tabeli:  

Stop łożyskowy

Charakterystyka i główne zastosowanie

Ł6 –

PbSb10Sn6

Odpowiedni do czystych naprężeń stycznych przy niskich obciążeniach i średnich prędkościach liniowych w zakresie hydrodynamicznym. Umiarkowana udarność, dobra zdolność wchłaniania twardych cząstek.

Ł16 –

PbSb15SnAs

Odpowiedni tylko do czystych naprężeń stycznych przy niskich prędkościach liniowych w zakresie hydrodynamicznym. Dobra zdolność wchłaniania twardych cząstek.

Prawie wyłącznie odlewanych na taśmę stalową w procesach ciągłego odlewania, dających szczególnie wysoką prędkość chłodzenia. Stosowany na tuleje zwijane i cienkościenne tuleje łożyskowe o grubości ścianki do ok. 3,0 mm, jak również na podkładki oporowe. Tuleje do wałów korbowych w silnikach spalinowych, tuleje przekładniowe, łożyska korbowodów, łożyska główne w mniejszych sprężarkach tłokowych.

Ł10 –

PbSb15Sn10

Odpowiedni do czystych naprężeń stycznych przy średnich obciążeniach i średnich prędkościach liniowych w zakresie hydrodynamicznym. Niska udarność, dobra zdolność wchłaniania twardych cząstek. Stosowany przy średnich naprężeniach na łożyska ślizgowe, segmenty samonastawne, wodziki i łamacze stożkowe.

Ł10As – PbSb14Sn9CuAs

Dobre własności ślizgowe, możliwe zastosowanie w zakresie tarcia mieszanego, odpowiedni do wysokich i niskich prędkości liniowych w zakresie hydrodynamicznym. Średnia udarność, mniej wrażliwy na naciski krawędziowe, dobra przewodność cieplna spośród materiałów łożyskowych na bazie ołowiu. Stosowany na łożyska ślizgowe w maszynach elektrycznych, przekładniach, walcarkach, na segmenty i łożyska korbowodów.

 

 

Ołów antymonowy – tzw. ołów twardy

Specjalne stopu ołowiu z dodatkiem antymonu podobnie jak ołów są stosowane na powłoki kabli, podkładki, uszczelki, do produkcji akumulatorów, izolatorów i transformatorów. W celu polepszenia twardości i odporności na ścieranie do ołowiu dodaje się od 1 ÷ 20% antymonu, a także niewielką ilość Sn, As, Cd lub Te. Twardość takich stopów, zwanych ołowiami twardymi, wzrasta do ok. 17 HB.

 

Spoiwa bezołowiowe w gatunkach Sn-Cu; Sn-Cu-Ag; Sn-Ag; Sn-Zn

Spoiwa bezołowiowe marki MBO oferowane są w postaci prętów trójkątnych, okrągłych lub anod z oczkiem oraz drutów pełnych jak i drutów z pięciożyłowym topnikiem. Wszystkie spoiwa produkowane są zgodnie z wymaganiami norm europejskich PN EN 29453 i EN ISO 9453:2006 oraz wewnętrznymi technicznymi warunkami wykonania WTW MBO w bardzo szerokiej gamie gatunków. Znajdują zastosowanie zarówno w montażu automatycznym jak i lutowaniu ręcznym.

 

Spoiwa cynowo-ołowiowe w gatunkach Sn-Pb, Sn-Pb-Cu, Sn-Pb-Sb

Spoiwa ołowiowe marki MBO oferowane są w postaci prętów trójkątnych, okrągłych lub anod z oczkiem oraz drutów pełnych jak i drutów z pięciożyłowym topnikiem o możliwej zawartości cyny od 2% do 95%. Wszystkie spoiwa produkowane są zgodnie z wymaganiami norm europejskich PN EN 29453 i EN ISO 9453:2006 oraz wewnętrznymi technicznymi warunkami wykonania WTW MBO w bardzo szerokiej gamie gatunków. Znajdują zastosowanie zarówno w montażu automatycznym jak i lutowaniu ręcznym.  

Firma “MBO SOLDER POLSKA” Sp. z o.o. działa na rynku od 2001 roku i jest producentem spoiw lutowniczych i stopów odlewniczych na bazie cyny oraz ołowiu. Firma została utworzona wspólnie ze spółką Metaux Blancs Ouvres z siedzibą w Dijon we Francji oraz Zakładem Produkcji Stopów Metali Białych wrocławskiej firmy Hutmen S.A. 

Druty pełne i druty z topnikiem

Pręty i anody do agregatów lutowniczych

Do lutowania ręcznego i na automatach. 

 

“MBO SOLDER POLSKA” Sp. z o.o.

ul. Grabiszyńska 241

53-234 Wrocław - Polska

e-mail: biuro@mbosolder.pl

|
|
|
|
|
|