PL
EN
Technologia

Spółka“MBO SOLDER POLSKA” Sp. z o.o. produkuje spoiwa i stopy metali białych na bazie cyny i ołowiu z udziałem miedzi, srebra, cynku, antymonu, bizmutu, niklu, indu, arsenu i fosforu.

Są to głównie spoiwa bezołowiowe, cynowo-ołowiowe w postaci drutów i prętów oraz stopy łożyskowe, drukarskie i niskotopliwe produkowane w postaci i prętów oraz gąsek.

 

 

 

 

 

 

                                                              * Dotyczy stopu łożyskowego Ł89L w postaci drutu o średnicy ø 3,2 mm

Stopy wykonywane są według polskich norm, a także według norm zagranicznych takich jak DIN, BS, JIS, GOST, norm europejskich EN, międzynarodowych ISO oraz na podstawie indywidualnych uzgodnień z klientem.

Spółka specjalizuje się w produkcji spoiw miękkich. Są to stopy o dużej przyczepności, stosowane jako złącza lutownicze bądź pobielacze i wykorzystywane są głównie w przemyśle elektronicznym i elektrotechnicznym.

Podstawowe działania skierowane są na rozwój produkcji spoiw bezołowiowych dla elektroniki zgodnie z wymogami RoHS i WEEE Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Do produkcji wyrobów odlewanych i przygotowania półproduktów do dalszej przeróbki wykorzystujemy specjalistyczne piece tyglowe opalane gazem, piece tyglowe typu Baumann oraz urządzenie do poziomego ciągłego odlewania wlewków, składające się z pieca topielnego o poj. 0,5 t, pieca odlewniczego oraz automatycznego odlewu poziomego do wlewków o średnicy 65 mm.

Do wyciskania wlewków wykorzystujemy prasy hydrauliczne typu Zamet o nacisku 250 ton i średnicy recypienta 90 mm, prasę Collin o nacisku 250 ton i średnicy recypienta 70 mm oraz walcarkę sześcioklatkową Zamet o zakresie walcowania z ø 15 na ø 8 mm.

Druty produkujemy na kilku automatycznych, wielostopniowych ciągarkach typu Collin o zakresie ciągnienia od 15 mm do 0,3 mm oraz ciągarkach bębnowych, jednostopniowych o zakresie ciągnienia od 6,0 mm do 2,5 m zintegrowanymi ze specjalistycznymi nawijarkami drutów na docelowe szpule.

Jako surowców wsadowych do produkcji używa się metali czystych, stopów wstępnych oraz klasyfikowanych przetopów metali białych (PMB).

W tabelach załączamy charakterystyki wykorzystywanych surowców.

 

Wszystkie produkowane przez “MBO SOLDER POLSKA” wyroby podlegają restrykcyjnej kontroli jakościowej, w tym głównie dokładnemu oznaczeniu składu chemicznego. Dokonuje się tego zarówno na próbce pobranej z pieca jak i na materiale gotowym. W zakresie analiz chemicznych i badań ściśle współpracujemy z Zakładem Chemii Analitycznej Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach, który posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji PCA. Współpracujemy również z Laboratorium Badań Fizykochemicznych w HUTMEN S.A. Oznaczeniu podlegają składniki podstawowe (w zależności od gatunku stopu mogą to być: Sn, Pb, Ag, Cu, Zn, As, Bi, Cd, Cr, Ni, P, Sb, In) oraz zanieczyszczenia, których rodzaj i ilość podają nasze specyfikacje techniczne. 

Firma “MBO SOLDER POLSKA” Sp. z o.o. działa na rynku od 2001 roku i jest producentem spoiw lutowniczych i stopów odlewniczych na bazie cyny oraz ołowiu. Firma została utworzona wspólnie ze spółką Metaux Blancs Ouvres z siedzibą w Dijon we Francji oraz Zakładem Produkcji Stopów Metali Białych wrocławskiej firmy Hutmen S.A. 

Druty pełne i druty z topnikiem

Pręty i anody do agregatów lutowniczych

Do lutowania ręcznego i na automatach. 

 

“MBO SOLDER POLSKA” Sp. z o.o.

ul. Grabiszyńska 241

53-234 Wrocław - Polska

e-mail: biuro@mbosolder.pl

|
|
|
|
|
|