PL
EN

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę oraz w niektórych przypadkach udzielanie zezwoleń i ograniczenia handlu i stosowania niektórych chemikaliów (REACH) weszło w życie w dniu 1 czerwca 2007r.

REACH wymaga od producentów i importerów substancji chemicznych zarówno w ich postaci własnej, jak i jako składniki preparatów, a w niektórych przypadkach także jako składniki wyrobów (w ilości powyżej 1 tony rocznie), do dnia 1 grudnia 2008 r. dokonać rejestracji wstępnej tych substancji.

Zgodnie z wymaganiami “MBO SOLDER POLSKA” Sp. z o.o. dokonała wstępnej rejestracji wymienionych poniżej pozycji, podanych wraz z numerami przedłożenia i rejestracji.

 

Firma “MBO SOLDER POLSKA” Sp. z o.o. działa na rynku od 2001 roku i jest producentem spoiw lutowniczych i stopów odlewniczych na bazie cyny oraz ołowiu. Firma została utworzona wspólnie ze spółką Metaux Blancs Ouvres z siedzibą w Dijon we Francji oraz Zakładem Produkcji Stopów Metali Białych wrocławskiej firmy Hutmen S.A. 

Druty pełne i druty z topnikiem

Pręty i anody do agregatów lutowniczych

Do lutowania ręcznego i na automatach. 

 

“MBO SOLDER POLSKA” Sp. z o.o.

ul. Grabiszyńska 241

53-234 Wrocław - Polska

e-mail: biuro@mbosolder.pl

|
|
|
|
|
|