PL
EN

 RoHS to pierwotnie unijna dyrektywa Restriction of Hazardous Substances (2002/95/EC) z 27 stycznia 2003 roku, która wprowadzona została w życie 1 lipca 2006 roku.

Celem jej wprowadzenia było zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych powszechnych w dzisiejszym świecie. Dyrektywa RoHS obejmuje swoim działaniem ograniczenia na etapie produkcji w zakresie wprowadzania substancji niebezpiecznych do produktów elektronicznych.

W dniu 8 czerwca 2011 Parlament Europejski przyjął zmienioną dyrektywę ws. ograniczenia używania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - RoHS 2011/65/UE, która weszła w życie 3 stycznia 2013 r. zastępując dyrektywę 2002/95/WE.

Produkcja stopów bezołowiowych “MBO SOLDER POLSKA” Sp. z o.o. od początku spełniała wszystkie wymagania prawne stosowane w UE, zarówno wg przepisów 2002/95/EC jak i najnowszej dyrektywy RoHS 2011/65/UE  wraz z zmianami wprowadzonymi dyrektywą delegowaną UE 2015/863.

Zawartości ołowiu (Pb), rtęci (Hg), chromu sześciowartościowego (Cr6), polibromowanych bifenyli (PBB), polibromowanych eterów difenylowych (PBDE), ftalanu di(2-etyloheksylu) (DEHP), ftalanu dibutylu (DBP), ftalanu butylobenzylu (BBP) oraz ftalanu diizobutylu (DIBP) z osobna nie przekracza 0,1% wagowego oraz zawartość kadmu (Cd) nie przekracza 0,01% wagowego. Dotyczy materiałów jednorodnych.

Firma “MBO SOLDER POLSKA” Sp. z o.o. działa na rynku od 2001 roku i jest producentem spoiw lutowniczych i stopów odlewniczych na bazie cyny oraz ołowiu. Firma została utworzona wspólnie ze spółką Metaux Blancs Ouvres z siedzibą w Dijon we Francji oraz Zakładem Produkcji Stopów Metali Białych wrocławskiej firmy Hutmen S.A. 

Druty pełne i druty z topnikiem

Pręty i anody do agregatów lutowniczych

Do lutowania ręcznego i na automatach. 

 

“MBO SOLDER POLSKA” Sp. z o.o.

ul. Grabiszyńska 241

53-234 Wrocław - Polska

e-mail: biuro@mbosolder.pl

|
|
|
|
|
|